top of page

Samarbete med Chefs- och Säljnätverket Selldorado

logo_selldorado_2017_ljus.png

Selldorado erbjuder sina medlemsföretag utveckling inom ledarskap, försäljning och kundservice.

Jag är mycket stolt över att vara Selldorados utvalda leverantör av utbildningstjänster.

I samarbete med Selldorado kommer jag att medverka i Selldorados Chefs-och Säljnätverk samt i Selldorados skräddarsydda och öppna utbildningar.

Vårt samarbete bygger på en gemensam syn på vad som krävs för att lyckas med utveckling av människor och individer samt mångårig samverkan i olika projekt.

bottom of page